تماس با ما

آدرس : ساوه -بلوار شهید فهمیده - کیلومتر چهار جاده نورعلیبیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - صندوق پستی 366-39187

تلفن : 08642433030

فکس : 08642433008

ایمیل :alielyasi15@gmail.com - 2ncaece@iau-saveh.ac.ir

کانال تلگرامی : https://telegram.me/ncaeceiausaveh