درباره همایش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه با توجه به موقعیت صنعتی شهرستان ساوه به لحاظ دارا بودن بزرگ ترین شهرصنعتی کشور و در راستای اهداف علمی پژوهشی و نیز گسترش فناوری نوین در زمینه مهندسی مواد،عمران، ورزش وشیمی را نیز فراهم آوردن فرصتی جهت تبادل یافته های نو در میان اساتید ، دانشجویان ، پژوهشگران و صنعتگران سراسر کشور در نظر دارد پس از برگزاری موفق  همایش های مختلف درسایر رشته ها   هم اکنون اولین همایش اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی را در تاریخ 17 و 18 مهر 1398 برگزار نماید.

لذا از کلیه کارشناسان، پژوهشگران و صاحبان صنایع دعوت می گردد با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود در این زمینه بر غنای علمی این همایش بیافزایند.