تغییر زمان برگزاری همایش

no image

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند: با توجه به درخواست اساتید و دانشجویان مبنی بر تغییر زمان همایش و برگزاری در پایان ترم جاری، زمان همایش به تاریخ 28 آذر ماه 98 تغییر یافت. لذا ارسال مقالات تا 20 آذر ماه 1398/09/20تمدید شد خواهشمند است در موعد مقرر نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام نمائید.